nineteen thirtythree

hindi ito entry para sa freaky friday nga ba ‘yun kahit deadz na si grannie. naalala ko lang dahil kay marie kanina. at di siya galit niyan ha, muka lang nakasimangot. :)